14 Haziran 2022   //   10:00 – 12:00 

SafetyTalk – Yeni Makine Direktifi

Sarı koltukta sohbet

Avrupa standartları ve direktifleri 20 seneyi aşkın bir süredir makineler ve makine emniyet birleşenlerini için aynı güvenlik önlemlerinin tüm Avrupa genelinde geçerli olmasını sağlamaktadır. Teknolojideki gelişmeler ve dijitalleşmenin günümüzde ulaştıgı boyut, AB Makine Direktifi ve ilgili standartların yeniden uyarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer bir önemli neden ise, Avrupa Komisyonu’nun „Avrupa’yı dijital çağa uygun hale getirme“, yani dijital dönüşümün gerekliliklerini karşılayarak Avrupa iç pazarını güçlendirme hedefidir.

Avrupa Birliği 2017 yılında 500 Milyar Euro tutarında makine ihracatı gerçekleştirmiştir, bu ihracatın %50’si AB-Ülkeleri aralarında yapılmıştır.

AB Makine Direktifi, AB’deki makine kullanıcılarının güvenliği için önemli bir unsurdur. Makinaların yüksek derecede güvenliği, kullanıcılar için sağlık ve emniyet ve bunun yanı sıra AB pazarı içerisinde makinaların serbest dolaşımını belirli kaidelerle temin etmek önemli bir hedeftir. Makine direktifi, makine kullanımlarından kaynaklanabilecek kazaları önleyerek bir nevi sosyal maliyetleri düşürmektedir.

Makine ve Aksamların güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir. Bu güvenlik konusu ilgili yasal düzenlemelerin doğru uygulanmasına direkt bağlıdır. Özellikle AB Makine Direktifi bu kapsamda Avrupa’nın endüstrisin başarısı için anahtar fonksiyon görmektedir. Makine sektörü bir bütün olarak Avrupa ekonomisinin endüstriyel motorlarından en önemlisidir.

SAFETY.TALK’TA ELE ALINACAK KONULAR

1. Makine Ürünleri Direktifinin Kapsamı

Bugün makine mühendisliği ve otomasyon teknolojileri 15 yıl önceki durum ile karşılaştırıldığında, makine direktifinin revizyonun zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Cünkü bugunün teknoloji bahsinde beklenti ve buna uygun emniyet koşullari değişmistir. Yeni direktifler kapsamında geniş çapta uyarlamalar ve eklemeler gündemdedir. Yeni direktifler bazi üreticileri kapsam dışına mı çıkarıyor? Yapay zeka uygulamaları kullanan makine ve ekipmanlar gelecekte mutlaka dikkate alınması gereken hususlardan biridir.

2. Emniyet parçaları için yazılım

Yeni yönergede yazılım programları içeriğe dahil edilecektir. Yazılım programlarının üreticiler ve kullanıcılar açısından yeni etkileri nelerdir? Bir yazılım programının emniyetli olması ne anlam içermektedir?

3. Veri Güvenligi & Yapay zeka

Artan siber saldırı senaryoları nedeniyle, güvenlik önlemleri ve bunları içeren konseptler makine üreticileri gelecekte zorunlu hale gelecektir. Makine direktifleriyle eş zamanlı olarak yayınlanan yapay zekaya ilişkin ayrı bir AB yönetmeliği de yayınlandı. Bu, üreticiler için özelde ve genel olarakta ne anlama gelmektedir ve hangi standartlar uygulanabilir?

4. Normlarda harmonize

Sürekli güncellenerek uyumlaştırılmış normlar bugüne kadar AB Makine Direktifi‘nin temel koruma amaçlarının uygulanmasında teknik açıdan önemli bir fonksiyon sağlamıştır. Mevcut planlar burada geniş çaplı değişiklikler öngörmektedir. Mevcut durumda standartların büyük bölümü geçersiz hale gelecek ve yeniden uyum gerekecektir. 750 mevcut normun yeniden harmonizesi, uyumlaştırılması en azından birkaç yıl sürecektir. Bu geçis süreciyle alakalı AB Komisyonu ayrıntılı olarak ne planlamaktadır?

5. Uygunluk değerlendirme süreci

Halihazırda, daha önce Ek IV’te listelenen „tehlikeli makineleri“ piyasaya sürmek için gereklilikleri sıkılaştırma planları bulunmaktadır. Bu tür makinelerin üreticileri ve distribütörleri gelecekte neler beklemektedir?

6. Kullanım talimatları

Makina kullanım ve çalıstırma talimatlari mevcut düzenlemede, sadece yazılı form versiyonu üzerinden sunulmaktadır. Dijitalleşme bu alanda hem makine üreticileri hem de makine güvenlik bileşenleri için yenilikler getirecektir. Gelecekte sadece dijital kullanım için ayrı talimatlar tanımlanacak mı?

Konuşmacılar

Burhanettin Balıklılı

Kiwa Meyer A.Ş.

Zühtü Bakır

MAKFED Genel Sekreter

Ferhan FIÇICI

K/Y ve Lastikli Yükleyici Mühendislik Müdürü

Torsten Gast

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Dinçer Gonca

Makine Sanayi Daire Başkanı / T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Carsten Gregorius

PHOENIX CONTACT Electronics GmbH

Kutlu Karavelioğlu

Turkish Machinery

Sevda Kayhan Yılmaz

Turkish Machinery

Nevzat Sargin

Turkish Machinery

Gökhan Yücel

PHOENIX CONTACT Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kayıt olun


Powered by

Düzenleyen